የዘርፍ ቢሮዎች ድረ-ገፆች የዘርፍ ቢሮዎች ድረ-ገፆች

የኢኮኖሚ ዘርፎች

#

የተቋሙ ስም 

ድረ-ገፅ

1

ኮንስትራክሽንና ቤቶች ልማት ቢሮ

www.dcadb.gov.et

2

የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ

www.aamicrosmall.gov.et

3

ንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ

www.tidb.gov.et

4

መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ

www.aaroadtransport.gov.et

5

የቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት ጽ/ቤት

www.aahdpo.gov.et

6

የኢንቨስትመንት ኤጀንሲ

www.investaddis.gov.et

7

የመንግስት መረጃ አቅርቦትና ደረጃ ምደባ ፕሮጀክት ጽ/ቤት

www.aaipsp.gov.et

8

የከተማ ፕላን ኢንስቲትዩት

www.aaumi.gov.et

9

የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማትና ቁጥጥር ባለስልጣን

www.aacidra.gov.et

10

የህብረተሰብ ተሳትሮ ልማት ቢሮ

www.aapma.gov.et

11

የመንግስት ኮንስትራክሽን ኤጀንሲ

www.aagca.gov.et

12

የቤቶች ልማት አስተዳደር ኤጀንሲ

www.aahdwa.gov.et

13

የግብር ቅሬታ ሰሚ ኮሚሽን

www.aatsc.gov.et

14

የከተማ ፕላንና መረጃ ኢንስቲትዩት

www.aaupii.gov.et